Referát doktorandského štúdia

Pre rezerváciu času kliknite na svoju referentku na obrázku.
Každá referentka má svoju stránku s rezerváciami, neobjednávate čas pre oddelenie, ale ku konkrétnej referentke.Pôsobnosť referentiek:

p. Viera Apoštolová (č.d. CH1-102): vedy o neživej prírode (podľa systému AK): chemické (vrátane didaktiky chémie), geologické (vrátane pedológie) a geografické študijné programy
p. Ivona Holubeková
(č.d. CH1-101a): vedy o živej prírode (podľa systému AK): biologické programy, ekologické a environmentálne vedy (vrátane environmentálnej geochémie) a biotechnológie
Tento kľúč platí aj pre študentov alokovaných na ústavoch SAV.